Abbaty

Корпоративен уебсайт

Абати АД е компания с десетгодишен опит в сферата на информационните технологии. Зад успехите им стоят близо 50 висококвалифицирани експерти, които изработват и предоставят комплексни технологични продукти и услуги с широка обществена значимост.

Проектът

Нашите приятели и партньори от Абати искаха да направим за тях семпъл, модерен и представителен корпоративен уеб сайт с акцент върху корпоративната социална отговорност на компанията.

Решението

Разработихме сайта в стил "сайта на една страница", като направихме специална микро секция - "Зелени проекти". Страницата показва колко листа хартия за спестени с всеки един проект, което умножено по времето, за което системите функционират се равнява на над 3000 спасени дървета!

Abbaty